Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat
Ellátási területek
akadálymentes verzió

Tevékenységi-működési adatok

Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat tevékenységére, működésére vonatkozó dokumentumok

Integrált Szakmai Program 2022.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2022.

Integrált Szakmai Program 2018.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2018

Organogram 2022.

Organogram 2018

 

Tanúsítványok

Tanúsítvány (CSNO, Őszirózsa Szakmai Egység)

Tanúsítvány (Lila Akác Szakmai Egység)

Tanúsítvány (Wekerlei Szakmai Egység)

Tanúsítvány (Zöld Diófa Szakmai Egység)

Tanúsítvány (Kertvárosi Szakmai Egység)

 

Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztató adatok 2021.

Intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos tájékoztató adatok 2021.

 

Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat - feladatot, hatáskört és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

2000. évi C. törvény a számvitelről 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

381/2016.(XII.2.) Korm. rendelet az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

 

A segitokez.kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.